MBS News

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

อ่าน 26 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2023-01-27 14:41:01

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ