ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

อ่าน 293 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-06-08 08:53:00

ด้วย ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 
โดยทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
2) ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) 
3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) 
4) ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

             ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครรับทุนได้ที่ 
https://internationaleducation.gov.au/endeavour หรือติดต่อฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3446490 อีเมล: aei.bkk@dfat.gov.au

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ