โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่าน 188 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-10-04 11:18:00

สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอโครงการได้ที่ www.research.msu.sc.th  หรือติดต่อสอบถามคุณกรวีร์ ผู้ประสานงาน เบอร์ภายใน 1758

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News