ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

อ่าน 312 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-10-19 13:57:00

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการดังนี้
1. ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 3)
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูดเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2560 

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ