MBS News

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างหน้าร้านออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายในธุรกิจ e-Commerce (Digital Marketing)

อ่าน 404 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-05-07 09:56:00

เมื่อระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสร้างหน้าร้านออนไลน์
เพื่อเพิ่มยอดขายในธุรกิจ e-Commerce : Digital Marketing ขึ้น โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ ในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ  พิธีเปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีหลักการเหตุผลที่สำคัญในการจัดการอบรมครั้ง คือ การตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจสำคัญมากในยุค Thailand 4.0 สำหรับปี 2018 นี้ Digital Marketing ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปแต่เป็นเรื่องใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากฟังก์ชั่นของ Social Media มีมากขึ้นและได้ถูกพัฒนาให้มีลูกเล่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย อาทิเช่น Facebook ก็ไม่ได้เป็นแค่หน้าประวัติส่วนตัวที่บอกเล่าเรื่องราวของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ในเชิงธุรกิจยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ขายของออนไลน์ เช่น Marketplace, Video Channel, Facebook Fanpage, 
Facebook Event หรือแม้กระทั่ง Facebook Payment และระบบ Search Engine ที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย อีกทั้งการอบรมในครั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจทำธุรกิจ e-Commerce ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ได้มีแนวทางในการเตรียมตัวก่อนเปิดร้านค้าออนไลน์วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด e-Commerce ลักษณะสินค้าที่เหมาะสมในการขายพร้อมทั้งการปรับแต่งร้านค้าออนไลน์ให้น่าเชื่อถือ ทันสมัยและดึงดูดความสนใจของลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายเพิ่มผลกำไรในธุรกิจให้เหนือคู่แข่งขันตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณธานัท โชติอัครศรุติ  ประธานกรรมการบริษัท เทรน ไทย คอมเมิร์ช จำกัด   (บริษัทให้คำปรึกษาและการทำตลาดครบวงจร)  และกูรูการตลาดออนไลน์ 4.0 ระดับประเทศให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีนักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 60 คน

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News