คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

อ่าน 67 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-08-10 12:35:00

โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน "ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเครึ่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไทยแลนด์ 4.0

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม  วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News