ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์" ประจำปีการศึกษา 2561

อ่าน 102 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-08-22 18:16:00

ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 90 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท ดังสาขาวิชาที่ได้กำหนดไว้ในประกาศแนบท้าย ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/froms/t7MnrUsd1vtlT0j83 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ