ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์" ประจำปี 2561

อ่าน 102 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-08-22 18:24:00

ตามที่ ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ได้มีวัตถุประสงค์มอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย  ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ในทุกระดับการศึกษา โดยในระดับอุมศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ทุน ( ปี 1 -5 ชั้นปีละ 6 ทุน) ทั่วประเทศ มูลค่าทุนละ 15,000 บาท ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร (ตามไฟล์แนบ) และส่งไปยังมูลนิธิโดยตรง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ