ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1คัน

อ่าน 493 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-10-12 18:34:00

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1คัน

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ