ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี (สำหรับนิสิตขาดเคลนทุนทรัพย์)

อ่าน 494 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-10-22 19:53:00

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี (สำหรับนิสิตขาดเคลนทุนทรัพย์)

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ