ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและสัมมนาเทคนิคในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท(ระบบปกติและระบบพิเศษ)

อ่าน 493 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-11-08 16:47:00

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและสัมมนาเทคนิคในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท(ระบบปกติและระบบพิเศษ)

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ