ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ (๘๐แกรม) ฉลากเขียว จำนวน ๑๘,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

อ่าน 494 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-12-14 15:07:00

ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ (๘๐แกรม) ฉลากเขียว จำนวน ๑๘,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ