ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง

อ่าน 425 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2019-01-28 09:25:00

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง ความสว่างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ lumens จำนวน ๒๗ เครื่อง และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง ความสว่างไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ lumens จำนวน ๑๕ เครื่อง

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ