MBS News

โครงการอบรม ภาษีอากรกับและการสอบบัญชีในยุคปัจจุบัน

อ่าน 494 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2019-01-31 15:03:00

สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการจัด โครงการอบรม ภาษีอากรกับการสอบบัญชีในยุคปัจจุบันในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ ห้อง SBB801 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)


สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ <<คลิก>>

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ