คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการ เวที เครื่องเสียงและวงดนตรีเพื่อใช้ในโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาคณะการบัญชีฯ

อ่าน 58 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2019-11-26 14:39:00

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการ เวที เครื่องเสียงและวงดนตรีเพื่อใช้ในโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาคณะการบัญชีฯ

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ