คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ SEM ด้วยวิธีการ Partial Least Squares by JASP, Patial Least Squares PLS (PM), & RStudio Cloude

อ่าน 68 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2020-01-23 09:11:00

โครงการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ SEM ด้วยวิธีการ Partial Least Squares by JASP, Patial Least Squares PLS (PM), & RStudio Cloude 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันอบรม : 
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ