คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี เทียบเข้า ปีการศึกษา 2563

อ่าน 69 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2020-01-23 09:15:00

ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี เทียบเข้า ปีการศึกษา 2563


1. ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี เทียบเข้า ประเภทสอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2563 
2. ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี เทียบเข้า ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563

สามารถเข้าศึกษาดูรายละเอียด การสมัคร ได้ที่ http://acc.msu.ac.th/app2563/index.php

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ