คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการ MBS OPEN HOUSE 2020

อ่าน 64 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2020-01-23 09:19:00

รายละเอียดโครงการ 


ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 โครงการ MBS OPEN HOUSE 2020 นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
 วันที่ 25 มกราคม 2563 สถานที่อบรม : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
 2.เพื่อแนะแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม 
 3.เพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เลือกเข้าศึกษาต่อคณะการบัญชีและการจัดการ ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การแข่งขัน Happy Life Cover Dance by MBS

ลงทะเบียน ได้ที่ http://acc.msu.ac.th/mbs_openhouse/

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ