MBS News

ประกาศรับสมัคร กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 + ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่าน 335 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2020-05-06 13:04:00

ประกาศรับสมัคร กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 + ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
สามารถติดตาม และ สอบถามได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ faecbook กองกิจการนิสิต

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ