MBS News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทนิสิตเทียบเข้า (ระบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

อ่าน 184 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2020-06-12 10:01:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทนิสิตเทียบเข้า (ระบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ