ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างหลังคาโรงอาหารเชื่อมกับอาคาร Acc จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 425 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2020-06-24 10:50:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างหลังคาโรงอาหารเชื่อมกับอาคาร Acc จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ