ระบบประเมินการปฏิบัติราชการ คณะการบัญชีและการจัดการสำหรับบุคลากรสำหรับเจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้ดูแลระบบและคณะกรรมการ

ระบบประเมินการปฏิบัติราชการ

คณะการบัญชีและการจัดการ
พัฒนาระบบโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Web Master Teerasak Pakhokthom
Copyright © 2018 by Teerasak