สมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
066-0308866 หรือ 043-754333 ภายใน 5632

Welcome to Alumni MBS

ยินดีสู่สมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลข่าวสารและข่าวกิจกรรม

ของสมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ


การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก...

ศิษย์เก่า

ศิษย์ปัจจุบัน

บุคลากร

สมาชิกทั้งหมด

จากใจพี่สู่น้อง MBSสมาคมศิษย์เก่า

продвижение сайтов продвижение сайта стоимость https://flokinh.com поисковое продвижение сайтов реклама
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
[]2021-10-11 23:20:53

สวัสดี เพื่อน คธ10จศ181-182 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบเข้า)
[ธีรศักดิ์]2021-09-29 15:01:14

ติดต่อเรา

Address us.

สมาคมศิษย์เก่า
อาคาร ACCBiz ชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Email Us

cholticha.i@acc.msu.ac.th

Call Us

0660308866 หรือ 043-754333 ภายใน 5632