066-0308866 หรือ 043-754333 ภายใน 5632

ทะเบียนศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดการ

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 149 คน

# ชื่อ นามสกุล ระดับปริญญา อีเมล์
alumni-วิภากร นางสาววิภากร วงค์จันทร์เรือง ระดับปริญญาตรี wiejung_pui@hotmail.com
alumni-บัณฑิตา นางสาวบัณฑิตา นาพูน ระดับปริญญาตรี Buntita.9.9@gmail.com
alumni-โรจนวิศิษย์ นายโรจนวิศิษย์ จันทะเสน ระดับปริญญาตรี Rotjanawisit_28@hotmail.com
alumni-ปนิดา นางสาวปนิดา สุวรรณภักดี ระดับปริญญาตรี palmmy.pan@gmail.com
alumni-ธนพัชร์ นางสาวธนพัชร์ คำพมัยธนาศิริ ระดับปริญญาตรี supraneekampamai@gmail.com
alumni-อัณณ์ภิศา นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ ระดับปริญญาตรี ีืunphisa.r@mbs.msu.ac.th
alumni-สุนทรี ดร.สุนทรี อุดชาชน ระดับปริญญาโท Sudchachone@icloud.com
alumni-พัชรินทร์ นางสาวพัชรินทร์ ภุ่ทอง ระดับปริญญาตรี pootgong1111@gmail.com
alumni-ศันราวุธ นายศันราวุธ ด้วงแพง ระดับปริญญาตรี Suttrawut@gmail.com​
alumni-ปัณณวัชญฺ์ นายปัณณวัชญฺ์ จันทจิต ระดับปริญญาตรี ortonbaa@hotmail.com
alumni-หทัยชนก นางสาวหทัยชนก ทุริดไธสง ระดับปริญญาตรี hathai.katnoii@gmail.com
alumni-อุทร นายอุทร สมศรี ระดับปริญญาตรี uthorn23@gmail.com​
alumni-ชัชรีย์ นางสาวชัชรีย์ ภูกาบ ระดับปริญญาตรี chatcharee192533@gmail.com
alumni-วัชรพงษ์ นายวัชรพงษ์ จันสด ระดับปริญญาตรี o on-oo@hotmail.com
alumni-ลลิตา นางลลิตา นิจฉาย ระดับปริญญาตรี Mewjaa@gmail.com
alumni-นันทยา นางสาวนันทยา นาธงชัย ระดับปริญญาตรี Nantaya1990@hotmail.com
alumni-จุฑารัตน์ นางสาวจุฑารัตน์ บุญหล้า ระดับปริญญาตรี jutarat2011stitch@gmail.com
alumni-หนึ่งฤทัย นางสาวหนึ่งฤทัย วัดแพนลำ ระดับปริญญาตรี Nungreothai_nung@hotmail.com
alumni-วิพา นางวิพา สุขใจ ระดับปริญญาตรี wipa0811repon@gmail.com
alumni-อรภา นางสาวอรภา บุษดี ระดับปริญญาตรี Oraphar_123@hotmail.co.th