สมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
066-0308866 หรือ 043-754333 ภายใน 5632

Welcome to Alumni MBS

ยินดีสู่สมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลข่าวสารและข่าวกิจกรรม

ของสมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ


โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ

โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อการบรรยายพิเศษและเสวนาทางวิชาการ 1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ D...

ศิษย์เก่า

ศิษย์ปัจจุบัน

บุคลากร

สมาชิกทั้งหมด

จากใจพี่สู่น้อง MBSสมาคมศิษย์เก่า

ติดต่อเรา

Address us.

สมาคมศิษย์เก่า
อาคาร ACCBiz ชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Email Us

cholticha.i@acc.msu.ac.th

Call Us

0660308866 หรือ 043-754333 ภายใน 5632