066-0308866 หรือ 043-754333 ภายใน 5632

ทะเบียนศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดการ

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 159 คน

# ชื่อ นามสกุล ระดับปริญญา อีเมล์
alumni-กัญญ์ปภัส นางสาวกัญญ์ปภัส มณีเจริญกันต์ ระดับปริญญาตรี ganpapath.2@gmail.com
alumni-ตุ๊กตา นางสาวตุ๊กตา บุรีรัม ระดับปริญญาโท Tukta.b@mbs.msu.ac.th
alumni-นริศรา นางนริศรา แดงเทโพธิ์ ระดับปริญญาโท narisara.d@acc.msu.ac.th
alumni-ตุ๊กตา นางสาวตุ๊กตา บุรีรัม ระดับปริญญาโท Tukta.b@mbs.msu.ac.th
alumni-วัฒนา นายวัฒนา รัตน์รองใต้ ระดับปริญญาตรี wattana.r@acc.msu.ac.th
alumni-สุพินดา นางสุพินดา ทาตะคุณ ระดับปริญญาตรี Supinda030388@hotmail.com
alumni-ธัญกมล ผศ.ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์ ระดับปริญญาโท thanyagamon.p@msu.ac.th
alumni-ฐิติมา นางสาวฐิติมา ภูผาศรี ระดับปริญญาตรี Ninewpps@gmail.com
alumni-นัฐญา นางสาวนัฐญา เต็มใจ ระดับปริญญาตรี natthaya2877@gmail.com
alumni-ภรณ์ภิมลย์ นางสาวภรณ์ภิมลย์ อามาตพล ระดับปริญญาตรี Chompoo277@msn.com
alumni-วิภากร นางสาววิภากร วงค์จันทร์เรือง ระดับปริญญาตรี wiejung_pui@hotmail.com
alumni-บัณฑิตา นางสาวบัณฑิตา นาพูน ระดับปริญญาตรี Buntita.9.9@gmail.com
alumni-โรจนวิศิษย์ นายโรจนวิศิษย์ จันทะเสน ระดับปริญญาตรี Rotjanawisit_28@hotmail.com
alumni-ปนิดา นางสาวปนิดา สุวรรณภักดี ระดับปริญญาตรี palmmy.pan@gmail.com
alumni-ธนพัชร์ นางสาวธนพัชร์ คำพมัยธนาศิริ ระดับปริญญาตรี supraneekampamai@gmail.com
alumni-อัณณ์ภิศา นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ ระดับปริญญาตรี ีืunphisa.r@mbs.msu.ac.th
alumni-สุนทรี ดร.สุนทรี อุดชาชน ระดับปริญญาโท Sudchachone@icloud.com
alumni-พัชรินทร์ นางสาวพัชรินทร์ ภุ่ทอง ระดับปริญญาตรี pootgong1111@gmail.com
alumni-ศันราวุธ นายศันราวุธ ด้วงแพง ระดับปริญญาตรี Suttrawut@gmail.com​
alumni-ปัณณวัชญฺ์ นายปัณณวัชญฺ์ จันทจิต ระดับปริญญาตรี ortonbaa@hotmail.com