ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 1 คนปริญญาตรีเทียบเข้า

เอกสารดาวน์โหลด ประกอบการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี เทียบเข้า ประเภทสอบข้อเขียน
ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี เทียบเข้า ประเภทโควตาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์โทรภายใน 043-754-423

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------