ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 11 คน
ปฎิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำหนดการรับสมัคร ประเภทสอบคัดเลือก
เปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 8 มิถุนายน 2566
ปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 12 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และเลขที่นั่งสอบ วันที่ 14 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2566
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกสาขาวิชา

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ mytcas.com

วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

วันที่ 26 มิถุนายน 2566