ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 9 คน


เลือก/ค้นหา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2566