หลักสูตร จำนวนผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ
(ชำระเงินแล้ว)
  ปริญญาตรีเทียบเข้า 27 8
  ปริญญาตรีเทียบเข้า ระบบโควตาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 207 115
  ปริญญาตรีเทียบเข้า ระบบโควตาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 44 20
  ปริญญาตรีเทียบเข้า ระบบโควตานักกีฬาและกิจกรรม 3 1
รวม 281 144

หมายเหตุ : คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดรายละเอียดรายงานผู้สมัคร
สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวน
ที่รับ
จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (ชำระเงินแล้ว)
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 รวม อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 รวม
สาขาบัญชี จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 150 13  0  0  0  13  4  0  0  0  4 
สาขาวิชาการจัดการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 30 4  5  0  0  9  3  1  0  0  4 
สาขาวิชาการตลาด จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 30 2  3  0  0  5  0  2  0  0  2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 30 6  0  0  0  6  1  0  0  0  1 
รวมทั้งสิ้น 25 8 0 0   8 3 0 0