ข้อมูลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ งานตีพิมพ์อื่น

เลือก


ข้อมูลสถิติงานวิจัย

ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
ปี/ประเภท
TCI1
TCI2
Scopus
Proceeding
Conference
ISI
Research
2564 6 6 16 6 8 0 0
2563 8 3 9 0 2 0 0
2562 42 15 2 9 1 2 1
2561 1 1 0 0 0 0 0
2560 0 0 0 0 0 0 2
2559 2 0 2 0 0 0 4
2558 6 1 0 0 0 0 7
2557 3 1 0 0 0 0 13
2556 7 0 0 0 0 0 37
2555 3 0 0 0 0 0 0