ประกาศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศตารางเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

 
ค้นหาตารางเรียน
ค้นจากห้องเรียน ค้นจากชื่ออาจารย์ ค้นจากชื่อรายวิชา

นิสิต รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา ผู้สอน วันเรียน เวลาเรียน ห้องเรียน หมายเหตุ

หมายเหตุ :

   
  ห้องเรียนที่ขึ้นต้นด้วย ACC.BIZ. และ Lab_Acc หมายถึง ตึกคณะการบัญชีและการจัดการ ตึกเดิม (ม.ใหม่)
ห้องเรียนที่ขึ้นต้นด้วย SBB หมายถึง อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร (ม.ใหม่)
ห้องเรียนที่ขึ้นต้นด้วย RN หมายถึง อาคารราชนครินทร์ (ม.ใหม่)
ห้องเรียนที่ขึ้นต้นด้วย D หมายถึง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ม.ใหม่)
ห้องเรียนที่ขึ้นต้นด้วย TA หมายถึง คณะเภสัชศาสตร์ (ม.ใหม่)
ห้องเรียนที่ขึ้นต้นด้วย KR,MMT,LAB.KR หมายถึง ศูนย์นครราชสีมา
ห้องเรียนที่ขึ้นต้นด้วย 2,3 หมายถึง ตึก2 และตึก3 คณะการบัญชีและการจัดการ (ม.เก่า)แจ้งช่องทางสำหรับการลงทะเบียนสำหรับสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ ประจำปีการศึกษา 2/2565
ผ่านทาง http://reg.msu.ac.th/
หรือ สามารถเลือกเข้าทำรายการในระบบทะเบียนได้ตามเว็บไซต์ดังนี้ (กรณีเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งมีเป็นหาในการให้บริการ)
http://reg1.msu.ac.th/
http://reg2.msu.ac.th/
http://reg3.msu.ac.th/
http://reg4.msu.ac.th/
for Mobile > http://reg3.msu.ac.th/ireg2/home.aspx
 

ประกาศ :
เพื่อเป็นการติดตาม และทราบข่าวสารต่างๆ ของทางคณะฯ ขอให้นิสิตทุกคน กด Like ปุ่มด้านล่าง เมื่อมีข่าวประกาศหรืออัพเดทข่าวท่านจะทราบผ่านทาง Fan Page

MBS Fan Page  
**  ทุกสาขาวิชาควรจะกด Like เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ของทางคณะฯ เพราะข่าวทุกอย่างจะประกาศผ่านเว็บไซต์


BC Fan Page  
**  สาขาที่เกี่ยวข้องกับทางคอมพิวเตอร์ เช่น BC,BIT,ECOM,คธ ฯลฯ ควรจะกด Like เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ เพราะข่าวทุกอย่าง Admin จะประกาศผ่านเว็บไซต์ หรือหากต้องการถามเกี่ยวกับปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ค้นหาคำว่า "BC Project" ใน Facebook เพื่อเข้าขอกลุ่ม คำถามของท่านจะมีคนคอยช่วยตอบ