ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

MBS Channel

วิดีโอ คณะการบัญชีและการจัดการ

วิดีโอกิจกรรม อบรม และบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์อย่างไร ให้มีรายได้หลักล้าน รูปแบบ Online ผ่าน Cisco Webex Meeting

26 มี.ค. 2021

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์อย่างไร ให้มีรายได้หลักล้าน รูปแบบ Online ผ่าน Cisco Webex Meeting

26 มี.ค. 2021

Silver&Very Good Award (AUCC) 2021:โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ (Smart Nursery Plants for Crickets)

01-03-2021

Excellent Award (AUCC) 2021:การใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลสำหรับการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย

27-02-2021ระบบสารสนเทศคณะฯ

อีเมล์คณะการบัญชี เบอร์โทรติดต่อภายใน แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ แลกเปลี่ยนความรู้ MBS

Search