ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

MBS Channel

วิดีโอ คณะการบัญชีและการจัดการ

วิดีโอกิจกรรม อบรม และบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Silver&Very Good Award (AUCC) 2021:โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ (Smart Nursery Plants for Crickets)

01-03-2021

Excellent Award (AUCC) 2021:การใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลสำหรับการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย

27-02-2021

รายการ MBS Talk : กรณีศึกษา แม่ค้าออนไลน์ 100 ล้าน พิมรี่พาย

24 ก.พ. 2021

รายการ MBS Talk : นวัตกรรมเพื่อสังคมและการขอรับทุนสนับสนุนลงสู่ภาคประชาชน

2021-02-19ระบบสารสนเทศคณะฯ

อีเมล์คณะการบัญชี เบอร์โทรติดต่อภายใน แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ แลกเปลี่ยนความรู้ MBS

Search