ประชาสัมพันธ์ "โครงการปฏิบัติการการออกแบบบริการ" Service Design for Business Workshop Creativeประชาสัมพันธ์ "โครงการปฏิบัติการการออกแบบบริการ" Service Design for Business Workshop  
จัดโดย ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมมารินทร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม


ไฟล์แนบ : 17032017114256.jpg

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search