ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูง (Innovative Startups)" MSU Startup Camp 2ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูง (Innovative Startups)" MSU Startup Camp 2
จัดโดย ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 7-9 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไฟล์แนบ : 17032017114608.jpg

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search