ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าจ้างเหมาบริการเก้าอี้พลาสติกสีขาว เพื่อใช้ในโครงการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าจ้างเหมาบริการเก้าอี้พลาสติกสีขาว เพื่อใช้ในโครงการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ไฟล์แนบ : 08122020104721.pdf

Comments

Search