ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา Macquarie Vice-Chancellor's International Scholarshipsทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา Macquarie Vice-Chancellor's International Scholarships แก่นิสิตต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษา ณ Macquarie University เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยครอบคลุมค่าเทอมสูงสุด จำนวน 10,000 ดอลล่าห์ออสเตรเลีย ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดรับและสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2ZD7Bd4 ไฟล์แนบ : 09032021020438.pdf

Comments

Search