ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ State University of New Yorkทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ State University of New York โปรแกรม 3 สัปดาห์ โดยทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน 70% สมัครภายในวันที่ 14 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://international.ibs-americas.com/findoutmoresuny...
รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/.../16q3Bn-xJqiah.../view...
ไฟล์แนบ : 09032021020523.pdf

Comments

Search