ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (A Master Mind Scholarships) The Flemish Ministry of Education and Trainingทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (A Master Mind Scholarships) The Flemish Ministry of Education and Training ประเทศเบลเยี่ยม ทุนเต็มจำนวน และทุนสนับสนุนสู.สุด 8,200 ยูโร ครอบคุลมค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พัก และค่าครองชีพ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ https://bit.ly/2NROiu6
หรือดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์แนบ : 09032021020600.pdf

Comments

Search