img

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560   ณ บริเวณสนามกีฬา ข้างกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีอาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีบุคลากรจากทุกคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  โดยภายในงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 6 ทีม ประกอบด้วย ทีมสีแดง ทีมสีขาว ทีมสีเขียว ทีมสีม่วง ทีมสีฟ้า ทีมสีชมพู และได้จัดการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ ฟุตซอลชาย กรีฑา แชร์บอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ รวมทั้งมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์

 อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา อีกทั้งมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรมีโอกาสทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันในเวลาว่าง ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข ทั้งนี้สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้กีฬา ตามแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search