ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560ด้วย สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560  ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ 
ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
http://research.msu.ac.th/research_msu
ไฟล์แนบ : 08062017085614.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search