img

โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นพระราชกุศล (จำนวน 2,000 ดอก) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเมื่อระหว่างวันที่  10 – 11 สิงหาคม  2560  ณ คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรียง)  ผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร   และนิสิต  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ร่วมโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นพระราชกุศล  (จำนวน 2,000 ดอก) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดินทร   สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร
ซึ่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้เพื่อ ถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search