โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอโครงการได้ที่ www.research.msu.sc.th  หรือติดต่อสอบถามคุณกรวีร์ ผู้ประสานงาน เบอร์ภายใน 1758

Comments

Search