img

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมสำหรับนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมสำหรับนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       วัตถุประสงค์
                       เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไฟล์แนบ : 22112017141454.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search