ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 70 แกรม ขนาด เอ 4 จำนวน 20,000 รีมประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 70 แกรม ขนาด เอ 4 จำนวน 20,000 รีม

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 
 มีไฟล์แนบ ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร.pdf   

Comments

Search