ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (ประเภทสอบข้อเขียน) เพื่อเข้าศึกษาต่อประดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 เมษายน 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (ประเภทสอบข้อเขียน) เพื่อเข้าศึกษาต่อประดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 เมษายน 2561

โควตาเรียนดีเยี่ยม 3.50 ขึ้น จะประกาศรายชื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
ไฟล์แนบ : 19042018142823.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search