img

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างหน้าร้านออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายในธุรกิจ e-Commerce (Digital Marketing)เมื่อระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสร้างหน้าร้านออนไลน์
เพื่อเพิ่มยอดขายในธุรกิจ e-Commerce : Digital Marketing ขึ้น โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ ในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ  พิธีเปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีหลักการเหตุผลที่สำคัญในการจัดการอบรมครั้ง คือ การตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจสำคัญมากในยุค Thailand 4.0 สำหรับปี 2018 นี้ Digital Marketing ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปแต่เป็นเรื่องใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากฟังก์ชั่นของ Social Media มีมากขึ้นและได้ถูกพัฒนาให้มีลูกเล่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย อาทิเช่น Facebook ก็ไม่ได้เป็นแค่หน้าประวัติส่วนตัวที่บอกเล่าเรื่องราวของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ในเชิงธุรกิจยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ขายของออนไลน์ เช่น Marketplace, Video Channel, Facebook Fanpage, 
Facebook Event หรือแม้กระทั่ง Facebook Payment และระบบ Search Engine ที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย อีกทั้งการอบรมในครั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจทำธุรกิจ e-Commerce ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ได้มีแนวทางในการเตรียมตัวก่อนเปิดร้านค้าออนไลน์วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด e-Commerce ลักษณะสินค้าที่เหมาะสมในการขายพร้อมทั้งการปรับแต่งร้านค้าออนไลน์ให้น่าเชื่อถือ ทันสมัยและดึงดูดความสนใจของลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายเพิ่มผลกำไรในธุรกิจให้เหนือคู่แข่งขันตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณธานัท โชติอัครศรุติ  ประธานกรรมการบริษัท เทรน ไทย คอมเมิร์ช จำกัด   (บริษัทให้คำปรึกษาและการทำตลาดครบวงจร)  และกูรูการตลาดออนไลน์ 4.0 ระดับประเทศให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีนักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 60 คน

Comments

Search