ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขั้นสูงของนิสิตภาควิชาการบัญชี โดยเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขั้นสูงของนิสิตภาควิชาการบัญชี โดยเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 20062018144020.pdf

Comments

Search