ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือประกอบโครงการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษอังกฤษ) และสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือประกอบโครงการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษอังกฤษ) และสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ไฟล์แนบ : 25062018135014.pdf

Comments

Search