ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 288 เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ณ อาคาร บริหารธุรกิจสิรินธร จำนวน 288 เครื่อง  ไฟล์แนบ : 27062018130153.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search